Aktualizované:
23.3.2021
Tlačivo na 2%

TOPlist
TOPlist


Viete ako predchádzať poškodeniu obličiek a zápalom močového mechúra?

Čo je neurogénny močový mechúr a aké má príznaky?

Močenie je sťažené alebo úplne chýba. Pacienti močia často v malých vymočených objemoch, močenie je prerušované. Nastáva pocit nevyprázdnenia, bolesti a častého nutkania na močenie. Pacienti udávajú nekontrolovateľný únik moču bez pocitu na močenie. Vyskytujú sa aj príznaky pálenia, rezania v močovej rúre a v mechúre počas ale aj mimo močenia. Ak choroba prechádza do štádia komplikácií, nezriedka sa rozvinie horúčkový zápal obličiek s bolesťami v drieku. Niekedy sa vyskytujú aj obličkové koliky pre posun močového kamienka do močovodu. Krvavý moč môže znamenať močovú infekciu, výskyt močového kamienka, ale i nádorové ochorenie obličiek a močových ciest.

Čistá intermitentná autokatetrizácia (samocievkovanie) – prvá voľba v liečbe
Cieľom liečby je upokojiť a zväčšiť močový mechúr. Pri účinnej liečbe rastie objem mechúra a klesá tlak moču. Močový mechúr, je možné ovplyvniť liekmi, ktoré upokojujú mechúr ale vyžaduje to aj kombináciu s pravidelným samocievkovaním. Čistá intermitentná autokatetrizácia 4-krát denne umožňuje znížiť zbytkový moč a upokojiť močový mechúr. Metóda je bezpečná a významne znižuje riziko postihnutia obličiek. Dosahuje sa aj dlhší interval suchosti, lebo mechúr nie je trvale preplňovaný močom a zmierňuje sa dráždenie steny mechúra.

POZOR
Trvalé zavedenie permanentného katétra nie je ideálnym riešením, pretože spôsobuje infekcie močových ciest a mechúr stráca svoju pôvodnú funkciu – uskladňovať moč

Na samocievkovanie sa používajú špeciálne hydrofilné (povlečené) katétre EasiCath. Cievkovanie je bezpečné a jednoduché hlavne pre klzký, hydrofilný povlak katétra, ktorý znižuje trenie pri zavádzaní do močovej rúry. Viac informácii o samocievkovaní dostanete na bezplatnej infolinke 0800 159 159.

Doc. MUDr. Ján Švihra, PhD., Urologická klinika, FN Martin


Riziká neurogénneho mechúra

1.Poškodenie obličiek.
K závažným komplikáciám patrí poškodenie obličiek najmä pri vysokom tlaku moču v horných a dolných močových cestách.
Obličky sú poškodené spätným tokom vyprodukovaného moču a následnou tvorbou infekcie a jaziev. Zjazvovatenie obličiek spôsobí definitívny zánik normálnej schopnosti tvoriť moč. Takáto komplikácia sa utvorí po niekoľkých rokoch pri nesprávnej liečbe miechového typu neurogénneho močového mechúra.

2.Močová infekcia a tvorba močových kamienkov.
Nedostatočný odtok moču! Vyprázdňovanie je neúplné a moč sa hromadí v močovom mechúre. Utvárajú sa ideálne podmienky na rast baktérií (infekcia močových ciest) a usadzovanie solí v moči (kamienky močových ciest).


Čo mám urobiť, aby som nemal urologické komplikácie?

Základom správnej liečby neurogénneho mechúra je špecializované urodynamické vyšetrenie. Sleduje sa stav inervácie a príčina poruchy, stav horných a dolných močových ciest a činnosť obličiek. Špecializované urodynamické vyšetrenie sa vykonáva na uvedených urologických pracoviskách. Jedine na základe komplexného vyšetrenia je možné nastaviť správnu liečbu.

Dohodnite si telefonicky ešte dnes termín vyšetrenia, aby ste predchádzali komplikáciam neurogénneho mechúra !

Urologické oddelenie
FN F.D. Roosevelta
Nám. L. Svobodu č. 1
957 17 BANSKÁ BYSTRICA
Tel. 048/ 441 3565
Fakultná nemocnica Nitra
Urodynamická ambulancia
Špitálska ul. 6
949 01 NITRA
Tel. 037/ 6545 323
037/ 6545 211
Urologická klinika
FN Bratislava,
pracovisko Kramáre
Limbová 5
831 05 BRATISLAVA
Tel. 02/ 5954 2358
Urologické oddelenie
FNsP Prešov
Hollého 14
080 01 PREŠOV
Tel.: 051/ 7011 650
Urologická ambulancia
FN Bratislava,
pracovisko Petržalka
Antolská 11
851 07 BRATISLAVA
Tel. 02/6867 2617
Urologická ambulancia,
MUDr. Roman Sokol
Piaristická 8
911 01 TRENČÍN
Tel.: 032/ 652 4082
0905 990 600
Urologické oddelenie
Nemocnica sv. Lukáša
Hodská 373/38
924 22 GALANTA
Tel. 031/ 7833 780
Urologická ambulancia,
FN Trnava
Pavilón chirurgických disciplín
A. Žarnova 11
917 75 TRNAVA
Tel. 033/5938 912 - 3
Urologická klinika,
LFUPJŠ Košice
Trieda SNP 1
040 66 KOŠICE
Tel. 055/ 640 3595
Urologické oddelenie NsP Žilina
Príjmová ambulancia
V. Spanyola 43
012 07 ŽILINA
Tel.: 041/5110 849
Urologická klinika
JLF UK a MFN
Kollárová 2
036 59 MARTIN
Tel. 043/4203 263
 

Až 52 % pacientov s neurogénnym mechúrom má komplikácie.
   Až 50 % pacientov je bez liečby.

Prieskum pacientov s neurogénnym mechúrom v SR, Švihra 2005


Miechový typ neurogénneho močového mechúra "zabíja" obličky ak nie je správne vedená liečba.

Doc. MUDr. Ján Švihra, PhD., Urologická klinika, Martin


Nebojte sa cievkovania!

Bolo to pred 30-timi rokmi. Mal som vtedy 22 rokov a následkom autonehody som zostal pripútaný na vozík. Život na vozíku som si vtedy nevedel predstaviť a len ťažko som sa zmieroval s novou situáciou. Mojim hlavným problémom bola paraplegia – ochrnutie dolných končatín, ako následok poškodenia miechy. Zároveň som mal problém s únikom moču (inkontinenciou).

V tom čase mi nikto nepovedal aké riziká môžu byť spojené s neúplným vyprázdňovaním močového mechúra. Na život na vozíku som si postupne začal zvykať, ale časté zápaly a infekcie močových ciest boli súčasťou môjho života. Do roku 2003 som používal na riešenie úniku moču iba urinálne kondómy so zberným vreckom. Ako člen pacientskej organizácie vozíčkarov (RŠO ŤTP) sa pravidelne zúčastňujem celoslovenskej konferencie, ktorá sa každoročne koná v auguste v Nitre a tu som sa dozvedel o rizikách neurogénneho močového mechúra a správnej liečbe. V roku 2005 som absolvoval urodynamické vyšetrenie na urologickej klinike v Martine u docenta Švihru, ktorý mi doporučil cievkovanie 4-krát denne katétrami EasiCath. Dnes môžem povedať, že môj život sa zmenil k lepšiemu. Cievkovať som sa naučil, hoci som na vozíku. Zápaly močového mechúra ustúpili a môj život sa stal plnohodnotnejší. Dnes aktívne športujem - hrávam stolný tenis, pravidelne sa stretávam s priateľmi – vozíčkarmi v našom klube v Ružomberku.

Odporúčam aj ostatným s podobnou diagnózou, aby sa nebáli samocievkovania, navštívili špecializované urologické pracovisko a cievkovanie skúsili tiež.
Určite mi dajú za pravdu.

Bohuš z Ružomberka, 52 rokov, 30 rokov na vozíku


Časté zápaly močových ciest ma prestali trápiť

O čistej intermitentnej autokatetrizácii (samocievkovanie) pomocou katétrov EasiCath som sa dozvedel v roku 2001 od kamaráta, ktorý sa v tom čase cievkoval už niekoľko týždňov. Odporúčal mi ich s tým, že sa mu to zdá byť veľmi dobrá vec. Odvtedy sa cievkujem a dodnes to neľutujem.

Už v prvých týždňoch som začal pociťovať zlepšenie. Vyprázdňovanie močového mechúra sa veľmi zjednodušilo, zrýchlilo a v prvom rade ma prestali trápiť dovtedy veľmi časté zápaly močových ciest.

Aj pri cestovaní sa mi to ukázalo ako veľmi praktická vec. Stačí mať so sebou katétre EasiCath a čistú vodu.

Odkedy sa cievkujem, môj osobný život sa veľmi zlepšil a som veľmi rád, že niekto takéto niečo vymyslel.

Martin, 30 rokov, 11 rokov na vozíku


Odborný garant edukačného materiálu:
Doc. MUDr. Ján Švihra, PhD.,
JLF UK v Martine, Urologická klinika JLF UK v Martine,
Kollárova 2, 036 59 Martin
tel./fax: 043 41 330 34, e-mail: svihra@jfmed.uniba.sk

Edukačný materiál vznikol v spolupráci:
Republiková špecifická organizácia ťažko telesne
postihnutých a vozíčkarov, Ľ. Okánika 6a, 949 01
Nitra, tel. 037 733 5100, www.vozickari.sk


Coloplast A/S, Dolná 62
974 01 Banská Bystrica
www.coloplast.sk