Aktualizované:
23.3.2021
Tlačivo na 2%

TOPlist
TOPlist

Sponzorujte organizáciu vozičkárov !

Vážení priatelia i v tomto roku môžete poukázať 2% zo zaplatenej dane v prospech celoslovenskej špecifickej organizácie vozičkárov.

Obraciame sa na Vás s dôverou o sponzorovanie organizácie vozičkárov !

Prosíme Vás VENUJTE 2 % DANE NAŠEJ ORGANIZÁCII.

Sme celoslovenská špecifická organizácia, ktorá má snahu cestou dobrovoľných funkcionárov a ich dobrodincov urobiť kus práce v prospech ťažko telesne postihnutých. Okrem sociálneho poradenstva, sociálnej prevencie robíme šport pre telesne handicapovaných ľudí, vydávame časopis Vozičkár, pripravujeme a plníme program organizácie. Organizácia má poslanie - pomáhať ťažko telesne postihnutým ľuďom odkázaným na vozíček.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno alebo názov
1 SZTP RŠO ŤTP a vozičkárov
Sídlo
  Tr. Andreja Hlinku 55, NITRA
 
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
  3 5 6 0 6 4 8 7
Právna forma*
  Občianske združenie

S úctou a pozdravom!      predseda


Fyzické osoby a zamestnanci

Zamestnanci, ale aj fyzické osoby, ktoré si podávajú samé daňové priznanie, môžu poukázať 2% zo zaplatenej dane v prospech 1 prijímateľa-organizácie, ktorá je uvedená v Zozname prijímateľov 2% na daný rok, pričom minimálna výška na poukázanie 2% je 3,32 €. Postup krokov, ako poukázať 2% sa líši podľa toho, či ide o FO, ktoré si podávajú daňové priznanie, alebo o zamestnancov, ktorým ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň robí zamestnávateľ.

  • Kto môže poukázať 2% z dane?
  • Ako môžem poukázať 2% z dane?
  • Komu môžem poukázať 2% z dane?
  • Tlačivá na poukázanie 2% z dane

Právnické osoby

Právnické osoby môžu poukázať určité % z dane v prospech jedného, alebo viacerých prijímateľov 2%, ktorí sú uvedení v Zozname prijímateľov 2% na daný rok, pričom minimálna výška na jedného prijímateľa musí byť aspoň 8,30 €. Právnické osoby % zo zaplatenej dane poukazujú priamo prostredníctvom daňového priznania, kde sú na to uvedené špeciálne kolónky.